Llengua per al Gaming

Reptes del registre lingüístic dels eSports.

Un dels majors problemes a l’hora de comentar una partida de League of Legends se’ns presenta amb les següents preguntes:

 • Quin terme o paraula utilitzaré?

 • Serà la versió en anglès perque es tracta de la més comú per als espectadors?

 • Podré traduir-la al valencià sense perdre el ritme de la retransmissió i sense perdre el sentit que vull donar-li?

Paraules en dubte.

Per tant, hem fet un recull d’alguns termes o algunes paraules que poden crear dubtes a l’hora de fer el casteig (de cast, en anglès “emetre” o “emissió”).

Primerament tenim anglicismes que poden aparèixer al llarg de un casteig.

 1. No evitables. Es tracta de termes que són freqüents i es repeteixen varies vegades en una retransmissió. El problema que presenten per a la seua traducció és no tindre una forma ràpida per expressar el mateix: Drafts, un “must”, “target o waves

 2. Evitables. En aquest cas el valencià ens aporta una forma similar per poder dir el mateix hauríem de fer ús del terme valencià:

  • Mid-Mig,

  • Jungle/r-Jungla;

  • Support-Suport (dificultat de passar de la tònica en “support” a tindre-la en “suport”);

  • Damage-Dany;

  • Drake-Drac; Dragon-Dragó.

 3. Casos excepcionals. Es pot evitar emprar el terme anglès, però per ser molt freqüents aquestos termes, dificulten la implementació:

  • Ban/Baneig-Bloqueig.

  • Fight-Lluita,

  • macro/microgame-macro/microjoc,

  • matchups-enfrontaments;

  • followup-seguiment.


Anàlisi de la retransmissió de la I Copa Masclet

A continuació expliquem casos de paraules o termes utilitzats en la retransmissió que es va dur a terme el passat 15 d’octubre.

 1. Castellanismes a evitar: Pues, o sea, aún, campeones, ganar, sin, tenim que, terminat, quemat, quitat, apoyar.

 2. De paraules agafades de l’anglès: Castear, peakear, pickear, trolear, tradear, etc. Amb aquests casos el problema és l’ús d’anglicismes adaptats al castellà. Si l’adaptació fora al valencià, hauríem d’utilitzar “-ejar” com a sufix i no “-ear”. És a dir, si es tracta del verb anglès “push” (espentar) hauríem de dir “pushejar”.

 3. Traduccions complicades. Ens trobem casos particulars un poc més complicats de tractar.

  • Bramble vest-Jupetí d’esbarzers: Segons la zona, la paraula “jupetí” és més o menys comú en l’ús diari.

  • Algo paregut pot passar amb “esbarzers”.

  • Conqueror-Conqueridor: Forma part del joc i, per exemple, no es sol traduir a altres idiomes en les retransmissions. Cal tindre en compte que, per contraposició, “conqueridor” és una paraula amb prou pes en el valencià.

  • Wombo combo-???: És un terme per al que no hi ha res paregut. Per evitar-ho caldria crear alguna cosa semblant.

 4. Pronunciacions i noms propis.

  • A tindre en compte que tant la “z” i la “j” son lletres que pronunciem diferent al castellà, però no així a l’anglès. Per tant s’ha de tindre cura al pronunciar noms propis del joc com “Zhonya”, “Sejuani”, “Azir” o “Jarvan”. Com a detall al respecte, en anglès la pronunciació seria la mateixa o molt similar.

  • A més a més, ens trobem un cas particular com el nom propi d’un personatge que en anglès es “Bard” i en castellà és “Bardo”. En aquest cas, “Bard” tornaria a ser el nom en valencià.

 5. Frases fetes, expressions, jocs de paraules i altres.

  • “A fer la mà” o “ser punyeter”. També podem fer ús de coses que hi han al joc per donar-li un puntet de referència al valencià, el territori o altres.

  • Quan una composició (el conjunt de personatges) té moltes curacions, en castellà és fa ús de “ambulancia” per fer el joc, mentre que en valencià podem parlar de la Fe de València.

  • Un altre exemple podria ser parlar del “prendre” (ignite al joc) i comentar que “està cremant-se com una falla”.

Conclusions:

Amb aquestes idees podem donar-li un punt extra a la restransmissió, però és molt important que es seguisca creant en base a la pròpia creativitat dels comentaristes. Per a resumir les complicacions venen de triar correctament quan és millor utilitzar una paraula en valencià per evitar tants anglicismes i tindre cura dels castellanismes.

També s’ha de començar a crear jocs de paraules, frases fetes o acudits al voltant dels termes de cada joc (en aquest cas el League of Legends).

Quan el llenguatge nadiu del joc és l'anglés la incorporació al valencià hauria de ser directa des de l'idioma nadiu.